Doğurganlık

Tüm çiftlerin yüzde 15-20'ye kadarı çocuk isteğini hayata geçirmede sorunlar yaşıyor.

Kadının en yüksek doğal fertilitesi (doğurganlığı) 15 ile 25 yaş arasındadır ve daha sonra düzenli bir şekilde azalır. Menopozun başlamasıyla doğal doğurganlık sona erer.

Erkeğin doğal üreme yeteneği 40 yaşından itibaren yavaşça azalmaya başlar – ancak bazı durumlarda ileri yaşlara kadar devam edebilir.

Haftada iki kez düzenli cinsel ilişkide, bir ile iki yıl arasında hamilelik meydana gelmezse, kısırlıktan ancak söz edilir.

Doğal doğurganlığın azalması

Bir çiftin ya da kadının doğal doğurganlığı hamilelik olasılığına doğrudan etki eder.

Hamilelik beklentisi denilen olgu, ovarın (yumurtalığın) endokrin (hormonal) işlerliğine değil, birincil derecede oositlerin (yumurta hücrelerinin) yaşına bağlıdır.

Erkeğin üreme yeteneği de artan yaş ile sperm kalitesinin azalması ve kandaki testosteron yoğunluğunun düşmesi ile azalabilir.

Doğal doğurganlığın azalmasına birinci derecede kadının yaşı ve buna bağlı kadın organizmasındaki değişiklikler etki eder.

Hamilelik beklentisi

Sağlıklı, genç (20 ile 30 yaş arası) bir çift için normal hamilelik beklentisi her âdet dönemi için %20'dir. Şayet çift düzenli aralıklarla cinsel ilişkiye girerse, bu ortalama beş ile altı âdet dönemi arasında bir hamileliğin oluştuğu anlamına gelir.

Ancak kadının doğal doğurganlığı henüz 20. yaşından itibaren azalır. 35-39 yaşındaki bir kadının, 19- 26 yaşındaki kadına göre hamile kalma şansı sadece yarı yarıyadır.

Bunun nedeni iki önemli unsura dayanır:

Mevcut oosit (yumurta hücreleri) miktarının azalması – Kadının mevcut yumurta hücrelerinin sayısı erken embriyonal gelişim sırasında belirlenir. Burada yaklaşık bir milyon yumurta hücresi söz konusudur, her âdet döneminde aralarından bir yumurta hücresi gelişir ve ovulasyon (yumurtlama) ile hamileliğe olanak tanır.

Ancak folikül olgunlaşması (yumurta hücresi olgunlaşması) sırasında çok sayıda yumurta hücresi yok olur ve böylelikle her âdet dönemiyle mevcut hücrelerin sayısı azalır. Böylelikle artan yaş ile hamilelik beklentisi de azalır.

Oositlerin (yumurta hücrelerinin) yaşlanma süreci – Her vücut hücresi gibi oositler de yaşlanır. Bu, bazı durumlarda kromozomların (genetik yapının) değişmesine ya da zarar görmesine yol açabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir hücre uterusa (rahme) yerleşebilene kadar çok sayıda yumurta hücresi olgunlaşmalıdır. Dolayısıyla artan yaş ile hamilelik ihtimali doğal yolla azalır.