Kadında kısırlık

 Kısırlığın nedenleri çok çeşitlidir, çoğu zaman birçok faktör rol oynar.

Kadının en yüksek doğal doğurganlığı 15 ile 25 yaş arasındadır ve daha sonra düzenli bir şekilde azalır. Menopozun başlamasıyla doğal doğurganlık sona erer.

Kadında kısırlığın en sık nedenleri:

Hormonal bozukluklar
Hormonal bozukluklar yumurta hücresinin olmamasına veya gecikmesine, yumurtlamanın gerçekleşmemesine, yetersiz sarı cisim oluşumuna ve yumurtanın rahme tam yerleşmemesine yol açabilir.

Yumurtalıklarda, fallop tüplerinde veya rahimde malformasyon veya değişiklikler
Çok nadir durumlarda üreme organlarında doğuştan malformasyonlar çocuk arzusunun gerçekleşmemesinden sorumludur.

Fallop tüplerinin az geçirgen olması veya geçirgen olmaması
Nedenleri enfeksiyonlar, deformasyonlar, önceki tubal gebelikler veya geçirilen ameliyatlar olabilir.

Endometriozis
Rahmin mukoza hücreleri rahmin dışında, ör. fallop tüplerine, yumurtalıklara, hatta bağırsağa veya mesaneye yerleşip büyüdüklerinde endometriozisten söz edilir. Bu sıkça kısırlığa neden olur.

Polikistik over sendromu (PCO sendromu)
PCO sendromunda yumurtalıklarda çok sayıda küçük kist oluşur. Çoğu zaman normal yumurta olgunlaşması gerçekleşmez. Hastalık çoğu zaman artmış erkeklik hormonu oranını, artan vücut ağırlığını ve yoğun tüylenmeyi beraberinde getirir.

Rahim miyomları
Uterus miyomları iyi huylu, rahmin düz kas dokusundan ortaya çıkan tümörlerdir. Bu kas düğümlerinin doğurganlığı olumsuz etkileyip etkilemeyeceği büyük oranda sayılarına, boyutlarına ve konumlarına bağlıdır.

Genetik nedenler
Daha nadir kısırlık nedenlerinden biri de kromozom anomalileri gibi genetik bozukluklardır.