İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (mikroenjeksiyon)

ICSI partnerin üreme yeteneğinin aşırı kısıtlı olduğu durumlarda vücut dışı döllenme çerçevesinde ek bir işlemdir. Bu açıdan yumurta hücresi kazanımına kadar tüm adımlar aynıdır. 

Yumurta hücreleri bir tutma pipetiyle sabitlenirken, özel bir mikroskop altında tek bir sperm ince enjeksiyon pipetine çekilir ve doğrudan yumurta hücresine yerleştirilir. 

ICSI böylelikle bir sperm hücresinin yumurta hücresine girmesinin doğal yolunu taklit eder. Asıl döllenme, yani annenin ve babanın genlerinin birleşmesi bundan etkilenmez.