Yumurta hücrelerinin kriyo konservasyonu

Vücut dışı tedavi döngülerinde (IVF veya ICSI) döllenmiş yumurta hücreleri sayısının aktarılacak embriyoların sayısından daha fazla olması hiçbir zaman tamamıyla önlenemez (aktarım başına maks. 3 embriyo).

"Fazla yumurta hücrelerini" (korunmuş yumurta hücrelerini veya pronükleus evresindeki yumurta hücrelerini) korumak için kriyo konservasyonu veya derin dondurulmuş korumayı kullanıyoruz. Bu yumurta hücreleri daha sonraki döngülerde çözülür ve embriyonal evrede rahme aktarılır. Yöntem kabul görmüştür ve yumurta hücresi alımı başına hamilelik oranlarını yükseltir.

Sperm hücrelerinin veya  erbezi dokularının kriyo konservasyonu

İnsan spermlerinin veya erbezi dokularının kriyo konservasyonu "üreme yedeği" olarak (ör. testis tümörleri, lösemi gibi) kötü huylu hastalıkları olan hastalarda, üreme yeteneği kaybına yol açabilecek agresif tedaviler (ameliyat, ışın tedavisi, kemoterapi) yapılmadan önce önleyici bir tedbir teşkil eder.

Aynı amaçla erkeğin planlanan kısırlaştırılmasından önce veya sperm bankalarında heterolog inseminasyon için sperma örneklerinin hazır bulundurulması için dondurulmuş sperm depoları oluşturulabilir. Bunun ötesinde kriyo konservasyon, destekleyici fertilizasyon çerçevesinde mikro cerrahi yöntemler (MESA, TESE) uygulanan hastalarda hayata geçirilir.