Tüp bebek tedavisine ilişkin sıkça sorulanlar

Tamamen sağlıklı bir çiftin doğal döllenme oranı yumurtlama başına % 20'lerdedir, yani ideal koşullarda sadece her 4. veya 5. yumurtlama gebelikle sonuçlanır. Dünya çapında IVF tedavisinin başarı oranı olarak embriyo transferine göre hamilelik oranı görülür.

Tüm IVF merkezlerinin uluslararası karşılaştırmasında bu oran ortalama % 25'tir. Başka bir deyişle: Her dördüncü veya beşinci embriyo transferi hamilelikle sonuçlanır. Hasta başına deneme sayısına göre hamilelik oranı yükselir.

Dört kez IVF tedavisinden sonra toplanmış hamilelik oranı yaklaşık % 60'dır. ICSI'de olasılık nedir? Başlangıç spermiyogramdan neredeyse bağımsız olarak döngülerin % 95'inden fazlasında embriyo transferi gerçekleşir. Embriyo transferi başına hamilelik oranı % 25-30'larda, kısmende üzerindedir.

Bu yöntemde de dört denemeden sonra toplanmış hamilelik oranı yaklaşık % 60'dır. Optimum koşullarda, hormonal uyarımda ve inseminasyonlarda yaklaşık % 20'ye kadar hamilelik oranları elde edilir. Bu sayılardan şunu görmektesiniz: Gebelik için garanti yoktur.

"Kadının yaşı kısırlık tedavisinde sınırlı bir faktör oluşturduğu için, 40 yaşını tamamlamış kadınlarda yapay döllenmeye yönelik işlemler uygulanmamalıdır.
Sadece 45 yaşını henüz tamamlamamış kadınlardave başarı ihtimali bilirkişi tarafından değerlendirildikten sonra sağlık sigortası onay verdiyse istisnalar yapılabilir." (Yapay döllenmeye ilişkin hekim uygulamaları hakkındaki yönetmelik - Hekimler ve Sağlık Sigortaları Federal Kurulu, 14.08.1990 tarihli oturum)

Esas olarak kısırlığın incelenmesine (teşhisine) ilişkin hizmetlerin masrafları hem yasal sağlık sigortaları (GKV) hem de özel sağlık sigortaları (PKV) tarafından üstlenilir.

Sağlık Sistemleri Modernleştirme Yasası 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girdiğinden beri, yasal sigortalı, evli çiftlerin kısırlık terapisi masraflarının % 50'si ilgili sağlık sigortaları tarafından ödenmektedir.

 • Doğal âdet döneminde (uyarımsız) 8 adet inseminasyon tedavi denemesi
 • Hormonal uyarımdan sonra 3 adet inseminasyon tedavi denemesi
 • Standart yönteme göre 3 adet vücut dışı döllenme tedavi denemesi (petri kabında IVF döllenmesi)
 • ICSI (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu) aracılığıyla 3 adet vücut dışında döllenme tedavi denemesi

Tedaviye başlamadan önce yetkili sağlık sigortalarına masraf üstlenmesine ilişkin dilekçe verilmelidir. Dilekçeler kısırlık tedavisini gerçekleştiren muayenehaneler/klinikler tarafından hazırlanır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler sadece 25-40 yaş arası kadın hastalar ve 50 yaşınıhenüz aşmamış erkek hastalar için geçerlidir.

Yasal sağlık sigortaları, kısırlaştırma sonrasında ve evli olmayan çiftlerde çiftin yaşından bağımsız olarak tedavi masraflarına katkıda bulunmaz.

Çoğul gebelik 
Almanya'da embriyo transferi başına sadece 3 döllenmiş yumurta hücresi kullanılabilir. İstatistiklere göre ikiz gebelik ihtimali % 27, üçüz gebelik ihtimali % 4'dür.

Tubal gebelik 
Maalesef nadir durumlarda yerleştirilen embriyolar fallop tüplerine doğru da hareket edebilir. Ancak bu tarz komplikasyonlar kliniğimizdeki düzenli kontrol muayeneleriyle ve anında tedavi ile en aza indirilebilir.

Düşük
Bu risk her hamilelikte vardır - Almanya'daki tüm gebeliklerin yaklaşık % 10-15'i düşük ile sonuçlanır. Bu oranın embriyo transferiyle arttığına dair bulgular yoktur.

Yumurta toplama
Yumurta toplama işlemi, icabında narkoz gerektiren, kendine göre riskler barındıran cerrahi bir müdahaledir. Çok nadiren komplikasyonlar ve komşu organlarda yaralanmalar meydana gelebilir.

Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)
Yüksek oranda yumurta hücresi elde etmek için yumurtalıklar uygun şekilde canlandırılır, bu da yumurtalıklarda aşırı üretime ve büyümeye yol açabilir. Ancak semptomlar tedavi sırasında size ayrıntılarıyla açıklanır ve görüldüklerinde buna uygun bir tedavi başlatılır.

Embriyo Koruma Yasası uyarınca yumurta hücresi bağışı (yani bir kadının embriyolarının başka bir kadının rahmine, alıcının hamile kalması amacıyla aktarılması), aynı zamanda taşıyıcı annelik (embriyolar, bebeği doğumdan sonra evlatlık alacak olan yumurta hücresi donöründen alınarak, hamileliğin bir "taşıyıcı anne" tarafından üstlenilmesi) yasaktır.

İnsan embriyolarında seçme ve araştırma da yasalarca yasaktır. Blastosist kültürü (embriyoların döllenmenin 4. gününden sonra yetiştirilmesi) yasak değildir, ancak embriyoların seçilmesi yasağı nedeniyle Almanya'da şu anda pek verimli ve yaygın değildir.

 • Sağlıklı yaşamaya dikkat edin. Tedaviniz sırasında kendinize çok iyilik yapın:
 • Taze bir meyve salatası, sulu bir biftek, kütür kütür bir salata - güzel iştahınızı koruyun!
 • İhtiyaç duyduğunuz uykuyu kendinize çok görmeyin.
 • Sevdiğiniz sporu yapın. Ölçülü ancak düzenli aralıklarla.
 • Ara sıra, gün içinde de, bir dinlenme molası verin.
 • Tedavi sizin için neredeyse dayanılmaz ruhsal bir yük teşkil ederse, kalifiye psikolojik destek almakta tereddüt etmeyin. IVF Ekibiniz bu konuda size yardımcı olacaktır.
 • Sigara içme kısırlık tedavisi sonuçlarını olumsuz etkiler, bu kanıtlanmıştır. Sigara tüketiminizi azaltın, hatta en iyisi tamamen bırakın.
 • Embriyoların aktarılmasından sonra alkol tüketmekten vazgeçin.

Bilinçli bir şekilde, her halükarda bir ile iki ay arası, bazen daha uzun verilen tedavi molaları çok önemlidir. Tedavi döngüsünün ardından tedavi döngüsü sizin için büyük bir yük teşkil eder ve sıkça yumurtalıkların reaksiyon yeteneğinin kısıtlanmasına yol açar. Ayrıca molalar sırasında sürekli olarak ani hamilelikler gözlemliyoruz.

Bir şey daha, bazen size belki zor gelse de: Tedavi sırasında içtenliğinizi ve yaşam sevincinizi kaybetmeyin. Gülmeyi unutmayın. Sadece plana göre değil, özellikle canınızın istediği zaman sevişin.

Başlatılan yumurtlamadan veya embriyo transferinden sonraki günler sizin için zor zamanlar olacaktır. Ümit edersiniz ve endişelenirsiniz. Size ne kadar zor gelse de, şimdi sakin olmaya, rahatlamaya çalışın. Şu anda kendinize daha iyisini yapamazsınız.