Cerrahi sperm kazanımı

MESA, Mikrocerrahi ile Sperm Aspirasyonu kısaltmasıdır. Bu sırada erbezi üstünden örnekler alınır. MESA, örneğin ameliyat edilemeyen sperm kanalı tıkanmasında, sperm örneğinde hareketsiz spermlerde, belden aşağı felç veya radikal tümör ameliyatı sonucunda boşalma bozukluklarında mantıklıdır.

Testis biyopsisi (erbezlerinden doku alımı) erbezlerinde olgun, canlı spermlerin olup olmadığı sorusunu açığa kavuşturmak için bir teşhis yöntemidir.

TESE, Testiküler Sperm Ekstraksiyonu kısaltmasıdır ve aynı şekilde bir testis biyopsisidir; ancak burada spermler tedavi amacıyla erbezlerinden "çıkarılır". MESA veya TESE ile kazanılan sperm hücreleri prensip olarak sadece ICSI aracılığıyla vücut dışı döllenmelere yarar.